NURUOSMANİYE MOSQUE OUTER COURT FLOOR APPLICATION (RESTORATION) WORK

In 2020, the work of applying the outer courtyard floor of the Nuruosmaniye Mosque continues.

Topluluk Tarafından Doğrulandı simgesi